Opština Zvečan raspisuje konkurs za nova radna mesta u zdravstvu i prosveti

Na osnovu člana 8. Stav 1. Zakona o radu (Br.03/L-212), člana 3. Stav 1. Administrativnog uputstva za regulisanje procedura radnog odnosa u javnom sektoru (Br.14/2011), člana 5. tačka c. Zakona Br 03/ L -068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosova, Opština Zvečan, dana 22.12.2017 godine, objavljuje:

22.12.2017 - 08:38
Opstina zvecan

K O N K U R S

Za sledeća radna mesta

Odeljenje za Obrazovanje  

  1.  Naziv radnog mesta: Pedagog /Psiholog/ Sociolog

Uslovi:

1. Završen Fakultet, odsek Pedagogija- Psihologija –Sociologija

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 15

  1.  Naziv radnog mesta : Učitelj - Vaspitač

Uslovi:

1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 13

  1.  Naziv radnog mesta : Nastavnik engleskog jezika

Uslovi:

1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 10

  1.  Naziv radnog mesta: Administrativni Radnik

Uslovi:

1. Završena Srednja ili Viša Škola

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 37

Odeljenje za zdravstvo

  1. Naziv radnog mesta : Doktor opšte prakse

Uslovi:

1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 6

  1. Naziv radnog mesta : Medicinska sestra/tehničar

Uslovi:

1. Završena srednja škola

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 12

  1. Naziv radnog mesta : Administrativni radnik

Uslovi:

1. Završena srednja ili viša škola

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 10

Period zaključenja ugovora: Probni rad u trajanju od godinu dana, uz mogućnost produženja ugovora na neodređeno vreme.

Potrebna dokumentacija: fotokopija lične karte, fotokopiju validne diploma (za više škole i fakultete overena kod notara), Potvrda iz suda i policije da lice nije osuđivano, sertifikati.

Aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana u kancelariji Arhive opštine Zvečan – ulica Kralja Milutina BB, u periodu od 8:00 do 12:00 časova.

Rok za dostavljanje aplikacije je 14 dana od objavljivanja konkursa.

Napomena: Neblagovremena i nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.

Aplikaciju za konkurs u elektronskom obliku mozete preuzeti ovde.

Izvor: Opština Zvečan

Pax logo Logo projekta Nsi logo